For English version of this web site plase click here

Potrebne su vam usluge u vezi sa engleskim jezikom?

Marija Bjeljac je profesor engleskog jezika i književnosti sa osam godina radnog iskustva u nastavi i prevođenju.

Marija je rođena u Novom Gradu, gdje trenutno i živi. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, studijska grupa engleski jezik i književnost.

U period od dvije školske godine radila je kao nastavnik engleskog jezika u OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Gradu, a od 2008. godine radi kao profesor engleskog jezika u Srednjoškolskom centru u Kostajnici. Stručni ispit položila je u novembru 2008. godine.

U junu 2009. godine, u periodu od devet dana, pohađala je kurs iz oblasti ekonomije pod nazivom Discover Management Program, organizovan od strane IEDC-Bled School of Management, tokom koga je dobila brojne pohvale od ljudi kojima je engleski maternji jezik, kako za izgovor tako i za upotrebu jezika.

Smatrajući da prilikom komunikacije u pisanom ili govornom obliku poruka treba da dođe do čitaoca ili slušaoca u autentičnoj formi i da proizvede željeni efekat, Marija teži da svojim klijentima omogući upravo takvu komunikaciju.

Imajući u vidu svoje kvalifikacije i radno iskustvo, Marija nudi sljedeće usluge:

  • Prevode tekstova sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog na engleski jezik
  • Pomoć pri traženju posla u inostranstvu (izrada profila, pregledavanje poslovnih ponuda, stupanje u kontakt sa potencijalnim poslodavcima, ugovaranje razgovora za posao putem Skyp-a ili na bilo koji drugi način koji odgovara klijentu i potencijalnom poslodavcu, itd.)
  • Izrada rezimea, propratnih pisama, CV-a, prijava, molbi i biografija, na engleskom i srpskom jeziku
  • Držanje privatnih časova engleskog jezika (svima koji govore srpski, hrvatski, bošnjački ili crnogorski) / srpskog jezika (građanima stranih zemalja pod uslovom da tečno govore engleski).

Usredsređujući se na kvalitet, transparentnu i otvorenu komunikaciju te stavljajući klijente na prvo mjesto, čak i ispred profita, Marija nastoji da pruži svojim klijentima kvalitetnu uslugu.

Za više informacija možete mi se obratiti ovdje.

 

PREVOD DOKUMENATA

Težeći kvalitetnoj usluzi prevođenja, vodim računa da obezbjedim prevod koji u potpunosti uvažava izvorni tekst i predstavlja ga na vjerodostojnom, izvornom, prirodnom engleskom ili srpskom jeziku..

ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA

Privatni časovi postaju sve popularniji. S obzirom da podrazumijevaju rad sa samo jednim učenikom, puna pažnja se posvećuje njegovim potrebama što znači da sva pitanja bivaju odgovorena i sve nejasnoće razjašnjene, a što je teže izvodljivo u grupama sa većim brojem učenika..

POMOĆ PRI TRAŽENJU POSLA

Nudim pomoć svima koji traže posao u našoj zemlji ili inostranstvu pružajući im sve potrebne informacije o tome kako da do željenog posla dođu. Pomažem u izradi rezimea, propratnih pisama, CV-a, prijava, biografija te pripremam kandidate za razgovor za posao..

IZRADA REZIMEA (CV)

Vaš rezime govori potencijalnim poslodavcima nesto više o vama i kvalifikacijama koje imate. Na zahtjevnom tržištu rada, potreban vam je rezime koji se ističe u mnoštvu drugih prijava za posao. Ja vam savjetima mogu pomoći da napišete jedan takav rezime ili ga mogu napisati za vas..

MARIJA BJELJAC - PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Marija Bjeljac

USLUGE SKROJENE PREMA VAŠIM POTREBAMA

Razgovor za posao na engleskom jeziku?

Ja vam mogu pomoći da se pripremite za razgovor za posao sa poslodavcem koji govori engleski jezik.

Fokus će biti na rječniku i izrazima koji su važni za vaše zanimanje i vaše radno iskustvo.


Želite naučiti engleski, srpski, hrvatski ili bošnjački jezik?

Ja ću vam sa zadovoljstvom pomoći da naučite jedan od ovih jezika.

Časovi će biti pripremljeni prema vašim potrebama i biti će prilagođeni vašem slobodnom vremenu.

George Steiner Svaki jezik je novi svijet. Bez prijevoda, mi bismo živjeli u granicama iza kojih je tišina.