For English version of this web site plase click here

Časovi engleskog jezika

Pojašnjenja u vezi usluga koje su ponuđene na ovoj stranici.

Da li su vama ili vašem djetetu potrebni časovi engleskog jezika?

Da li vam zadaća koju vaše dijete ima iz engleskog jezika oduzima previše vremena? Istini za volju, vi ste davno učili engleski.

Mnogo je načina da se proces učenja učini, ako ne zanimljivim, svakako jednostavnijim i lakšim, a samim tim i prihvatljivijim vašem djetetu. Bilo da vaša djeca pohađaju osnovnu ili srednju školu, ishod učenja može uveliko da se popravi motivacijom, pravilnim načinom učenja, pripremom za testove, savjetima pri pisanju zadaće, itd.

Privatni časovi postaju sve popularniji. S obzirom da podrazumijevaju rad sa samo jednim učenikom, puna pažnja se posvećuje njegovim potrebama što znači da sva pitanja bivaju odgovorena i sve nejasnoće razjašnjene, a što je teže izvodljivo u grupama sa većim brojem učenika. Na ovaj način, vaše dijete će biti motivisano da stiče znanje, a samim tim će steći i više samopouzdanja. Osim toga, postaće disciplinovano, što će mu pomoći i pri učenju ostalih predmeta.

Ako su ocjene vašeg djeteta prihvatljive, a vi dobijate pohvale od strane njegovih nastavnika ili profesora, čestitam! Međutim, ako se ne ispunjavanje obaveza odražava na ocjene vašeg dijeteta, ako od nastavnika ili profesora dobijate izvještaj da vam dijete zaostaje sa gradivom, a vi ste već umorni od rečenica: ‚‚Nemam ništa za zadaću.‚‚ ‚‚Taj zadatak nije obavezan.‚‚ Uradio sam zadaću u školi.‚‚ itd., možda vam je potrebna pomoć, a najbolji način da je dobijete jeste da se obratite profesoru sa višegodišnjim radnim iskustvom.

Ja sam profesor engleskog jezika sa 8 godina radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi i položenim stručnim ispitom. Imam iskustva u obučavanju učenika da prevaziđu teškoće u učenju, da ostvare svoje ciljeve, steknu samopouzdanje te usvoje kvalitetan način učenja koji će im omogućiti uspjeh i u budućem životu.

Držeći privatne časove, pomažem učenicima da postignu svoje akademske ciljeve tako što časove držim redovno i u određenim vremenskim intervalima kako bi problemi kod učenja bili otklonjeni, a usvojen kvalitetan način učenja. Pružam podršku neophodnu učenicima da postignu željeni nivo znanja. Ova podrška može biti ostvarena u smislu ponavljanja lekcija koje su učenici radili ranije, rada na lekcijama koje trenutno uče, razgovora o tekstovima, pomaganja pri pisanju zadaće, vježbanja efikasnog načina učenja, vježbanja, ispitivanja, smišljanja ideja za pismene radove, riješavanja problema, predviđanja pitanja na testovima ili bilo kojeg drugog vida pripreme za testove.

Privatne časove ne držim samo djeci, već i odraslima, tako što plan i program rada prilagođavam potrebama svakog klijenta. Koji god da je vaš razlog za učenje engleskog jezika I koje god da ste životne dobi, plan rada će biti prilagođen vašim potrebama. Trudim se da budem informisana o svim novostima u svojoj užoj stručnoj oblasti. Cilj mi je učiniti svakog klijenta zadovoljnim što znači da ćete kao klijent dobiti kvalitetnu uslugu koja ne prestaje dok vaš problem ne bude riješen.

Moje usluge su vam dostupne tokom cijele godine. Privatne časove držim u kući klijenta, u svojoj kući ili putem interneta.

Jedan čas podrazumijeva period od 60 minuta.

Za više informacija možete mi se obratiti ovdje.