For English version of this web site plase click here

Cijene usluga

Cjenovnik usluga i načini plaćanja.

  • Cijena prevoda tekstova iznosi 5€ po prevodilačkoj strani (prevodilačka strana sadrži 1800 kompjuterski obračunatih karaktera sa razmacima. Najlakši način da provjerite broj karaktera u dokumentu je da koristite alat “Word Count” koji se nalazi u programu “Microsoft Word”)
  • Pomoć pri traženju posla u inostranstvu (pregledavanje poslovnih ponuda, stupanje u kontakt sa potencijalnim poslodavcima, ugovaranje razgovora za posao putem Skyp-a ili na bilo koji drugi način koji odgovara klijentu i potencijalnom poslodavcu, itd.) iznosi 300€.
  • Cijena izrade profila, rezimea, propratnih pisama, CV-a, prijava, molbi i biografija, na engleskom ili srpskom jeziku iznosi od 15€ do 50€.
  • Cijena privatnih časova engleskog jezika iznosi 7,5€ po času (jedan čas podrazumijeva period od 60 minuta).

Svoj cjenovnik objavljujem na ovoj stranici da biste stekli približnu ideju o tome koliko bi moje usluge mogle da iznose za vaš konkretan projekat. Molim vas da ipak imate na umu da postoji niz činilaca koji mogu da utiču na cijenu i da je ovo zamišljeno isključivo kao orijentir, što znači da cijena može da bude nešto viša ili niža. Obavezujuću ponudu ću vam dati nakon pregleda materijala koje mi pošaljete (u slučaju da vam treba prevod) ili nakon vaše konkretne ponude.

Za konkretnu ponudu, molim vas da kontaktirate sa mnom putem mog formulara za kontakt.

Plaćanje može da se vrši lično, putem PayPal-a ili na bilo koji način koji klijent i izvršilac dogovore.

U cilju omogućavanja nesmetanog rada, izbjegavanja nesporazuma i stvaranja uslova za saradnju na obostrano zadovoljstvo, naglasila bih sledeće:

  • klijentu ispostavljam ponudu za svaki posao prije početka rada,
  • svaka ponuda se formira u skladu sa važećim cjenovnikom, uzimajući u obzir i druge faktore navedene u cjenovniku,
  • klijent je dužan da isplati sav iznos vrijednosti ugovorenog posla prije početka rada, a naknadne promjene u obimu, vrsti ili drugim aspektima posla regulisaće se davanjem nove ponude,
  • plaćanje privatnih časova jezika vrši se po završetku svakog časa ili unapred putem paypal-a (ako čas držim putem interneta), a u slučaju da odgađate čas iz bilo kojeg razloga, obavezno je da me o tome obavijestite 24 sata prije dogovorenog termina, u protivnom ste obavezni čas platiti,
  • u slučaju prevoda, izrade rezimea, propratnih pisama, CV-a, prijava, molbi i biografija, u sklopu ponude može biti naveden i rok za završetak rada na opisanom poslu. Kao izvršilac, zadržavam pravo na produženje roka u slučaju zadržavanja prvih nacrta teksta kod klijenta ili neblagovremene reakcije na pitanja povezana sa njim, kao i u slučaju više sile ili drugih objektivno otežavajućih okolnosti.

U cilju postizanja najvišeg stepena kvaliteta, meni kao izvršiocu, neophodna je bliska komunikacija i saradnja sa klijentom radi riješavanja nedoumica, traženja optimalnih terminoloških riješenja (u slučaju prevoda) te drugih pitanja. U slučaju da klijent ne obezbijedi takvu saradnju, kao izvršilac ne preuzimam odgovornost zbog eventualnih grešaka koje su nastle zbog nedostatka ove saradnje.