For English version of this web site plase click here

Izrada rezimea

Pojašnjenja u vezi usluga koje su ponuđene na ovoj stranici.

Da li vam je potreban rezime?

Vaš rezime govori potencijalnim poslodavcima nesto više o vama i kvalifikacijama koje imate. Na zahtjevnom tržištu rada, potreban vam je rezime koji se ističe u mnoštvu drugih prijava za posao. Ja vam savjetima mogu pomoći da napišete jedan takav rezime ili ga mogu napisati za vas.

Kada konkurišete za neki posao, pobrinite se da imate i kvalitetno urađeno propratno pismo i CV.

Kada dokumenta potrebna da konkurišete za neki posao šaljete poštom, propratno pismo je prva prilika da zadivite potencijalnog poslodavca. U današnje vrijeme ljudi često za posao konkurišu putem interneta ili imejla, međutim, propratno pismo je jednako važno. Bilo da je vaše propratno pimo napisano rukom ili elektronsko, ono će biti prvo što će potencijalni poslodavac da pročita, što znači da bi ono trebalo da bude kratko, ali da istovremeno privuče pažnju poslodavca i zinteresuje ga da pročita i vaš CV i prijavu. Ako konkurišete za više sličnih poslova, iako ste u iskušenju da koristite isto propratno pismo, najbolje bi bilo da ga malo izmjenite za svaki od tih poslova.

Ako i dalje imate poteškoća sa pisanjem propratnog pisma, ja ću vam rado pružiti neophodnu pomoć ili ga napisati za vas.

Mogu da vam pomognem i pri pisanju CV-a tako što ću vam pružiti potrebne informacije, poslati primjere različitih CV-a ili ga napisati za vas.

Takođe bi trebalo da imate dobro urađenu prijavu ili tačno popunjen obrazac za prijavu.

Obrasci za prijave su način da poslodavac sazna o vama ono što možda ne može da se sazna iz vaseg CV-a. Kada očekuje mnogo prijava, poslodavac će obično tražiti od vas da popunite obrazac za prijavu. Postoje stvari koje možete da uradite ako želite da se vaša prijava razlikuje od drugih, a postoje i stvari koje bi obavezno trebalo izbjeći. Iako većina obrazaca za prijavu ima istu osnovnu formu, te će dosta toga u svim prijavama izgledati isto, postoje dijelovi na koje bi trebalo obratiti pažnju.

U slučaju da ovaj zadatak prepustite meni, ja ću se pobrinuti da vaša prijava bude što je moguće bolja.

Takođe pružam pomoć pri pisanju biografija, izradi profila i svega ostalog što je potrebno pri konkurisanju za posao.

Za više informacija možete mi se obratiti ovdje.